Klastry tematyczne w pozycjonowaniu

  • Autor: Andrzej
pozycjonowanie stron pillar i klastry
pozycjonowanie stron pillar i klastry

Co to są tzn. Content Clusters - wpływ na pozycjonowanie stron

Jeśli chodzi o współczesne filary wartości branych pod uwagę (a co za tym idzie działań podejmowanych przez firmy pozycjonujące) - w ich skład wchodzą z punktu widzenia SEO on-site trzy elementy takie jak - wartościowe teksty i treści czyli kontent, ich optymalizacja co do jakości, semantyki, objętości i formatowania - a także wewnętrza struktura linków. Największym wyzwaniem stojącym przed osobami przygotowującymi treści jest taki dobór ich redagowanie aby równocześnie - były jasne i czytelne w przekazie i odczycie dla odbiorcy - a dwa - żeby było ich na tyle dużo by strony internetowe na których one się znajdują indeksowały się wysoko. Zatem naistotniejszą rzeczą w tym procesie jest ich optymalny podział. Z pomocą przychodzą tutaj klastry tematyczne, których wdrażanie sprawi, iż Twoje strony internetowe będą się lepiej pozycjonować a równocześnie podział ich tekstów będzie bardziej czytelny. Porządkowanie kontentu z użyciem Topic Cluster jest dobrym narzędziem.

Filozofia klastrów tematycznych jest oparta na tworzeniu sieci tematycznej treści skupionej wokół wybranego filaru tematycznego. Podstawową i powielaną formą przedstawiania informacji na stronach internetowych firm jest maksymalne uproszczenie - czyli strona główna zwykle składa się ze skrótowego opisu firmy, wypunktowania zakresu oferty oraz podanie danych teleadresowych. Większość właścicieli stron krępuje się obawia publikowania na swoich stronach internetowych szerokiej tematyki związanej z ich branżą. Ma to jednak zgubny wpływ i osłabia lub wręcz uniemożliwia skuteczne pozycjonowanie stron. Optymalnym rozwiązaniem zatem będzie stworzenie drzewa tematycznego strony tak, aby na każdą gałąź oferty głównej stworzyć osobny pion tematyczny opisujący dogłębnie daną problematykę. Dla przykładu firma zajmująca się marketingiem internetowym rozdziela swoją ofertę na grupy usług takich jak na przykład: projektowanie stron - promocja w internecie - optymalizacja etc. Późniejszym etapem jest niezależne prowadzenia każdego klastra tematycznego - rozbudowując jego pion w kolejne podstrony z artukułami podejmującymi zagadnienia należące do tematyki głównej klastra lub pochodne ale będące w kontekście. Dobrym rozwiązaniem pod pozycjonowanie jest wykorzystanie formy bloga aby w sposób elastyczny móc umieszczać zróżnicowane treści, teksty oraz inne materiały.

Pozycjonowanie Pillar Page

Strona główna zatem, uwzględniająca wszystkie gałęzie oferty jest filarem - czyli tzw. Pillar Page. To wokół niej opierają się pochodne usługi które są jak gdyby niezależnymi odłamami głównej działalności ale mające wspólny mianownik branżowy. Aby główny filar był dobrze pozycjonowany, to również treści w poszczegółnych klastrach tematycznych powinny nawiązywać tematyką (w tym używaniem słów kluczowych) do trzonu tematycznego ogólnej tematyki (czyli branży) w jakiej działa wybrana firma (w tym przykładzie agencja reklamowa). Struktura strony internetowych składa się zatem ze trzonu głónego oraz pionów tematyki pobocznej (czyli klastry tematyczne.)

Składniki stron internetowych mające wpływ na pozycjonowanie

Klastry kontentowe tematyki wchodzące w skład stron www powinny być strategicznie opracowane tak aby zawierał w sobie odpowiednią ilość i jakość tekstów oraz posiadać ułożoną i zdefiniowaną strukturę semantyczną. Pisanie treści pod klastry którym celem jest lepsze pozycjonowanie serwisu jako całości powinno opierać się o następujące reguły:

  1. Jakość i waga treści (z ang. content)
  2. Czytelna struktura semantyczna

ad.1 - Należy mieć na uwadze to, iż treści na które składają się starannie opracowane teksty mają być użyteczne nie tylko dla robotów wyszukiwarki Google ale także dla czytelników - czyli użytkowników przeglądających twoje strony. Ludzie szukający informacji internetowych doceniają te serwisy, które zawierają wyczerpujący elaborat na podejmowany problem i temat.

ad.2 - Na pozycjonowanie stron ma wpływ również czas który na stronie poświęcają użytkownicy. Średni czas przebywania na stronie wpływa na parametr jakim jest zmniejszenie współczynnika odrzuceń - co za tym idzie łatwo wywnioskować, iż w naszym interesie jest to - że jeśli już internauta odwiedził naszą stronę, to żeby pozostał na niej jak najdłużej. Dlatego warto stawiać nacisk na wzbudzenie zainteresowania wśród czytelników. Z pomocą tutaj przychodzi atrakcyjna, a przynajmniej czytelny projekt strony internetowej oraz forma prezentacji treści w sposób przemyślany. Chodzi tutaj nie tylko o strukturę semantyczną związaną z układem i podziałem takich elementów strony jak Nagłówki , akapity, listowania oraz materiały graficzne, ale o samą ich atrakcyjność wizualność. Typografia i projektowanie stron pod kątem odbiorcy tu już dyscyplina obecnie sama w sobie, która po części staje się odrębną specjalizacją.

Zobacz również: