Problemy napotykane podczas projektowania stron internetowych

  • Autor: Elwira
problemy napotykane podczas projektowania stron internetowych
problemy napotykane podczas projektowania stron internetowych

Niespodzianki utrudniające projektowanie stron internetowych

Podczas pracy projektant stron może napotkać różne rodzaje problemów które mogą mieć wpływ na czas i efekty jego pracy. Warto się jednak za wczas z nimi zapoznać tak aby w miarę skutecznie unikać ich w przyszłości, co pozwoli nam zaoszczędzić sporo nerwów oraz czasu i pieniędzy. Osobom z zewnątrz często może się wydawać, że projektowanie designu dla stron internetowych jest łatwe, proste i przyjemne a przygotowanie szablonów stron www przebiega podczas pracy z klientem gładko i nie występują żadne przeszkody aby cały proces przeprowadzić szybko oraz sprawnie i efektywnie. Zarówno w projektowaniu zupełnie nowych świeżych stron jak i podczas redesignie starych stron internetowych można napotkać sytuacje często nieprzewidziane, ktore wynikają z różnych przyczyn i komplikują naszą pracę. Można jednak za wczasu oprzeć się na doświadczeniach innych projektantów stron, którzy podczas lat pracy z klientem mogą podzielić się z nami najczęściej powatrzającymi się przeszkodami i klopotami. Dzięki doświadczeniu innych projektantów możemy za wczasu ominąć czekające na nas przeszkody oraz skupić swoją uwagę na odpowiednim przygotowaniu do pracy nad kolejnym projektem strony www czy aplikacji internetowych.

Jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzeń i komplikacji podczas projektowania jest słaba jakość komunikacji pomiędzy projektantem a osobą zlecającą wykonanie projektu. Nieścisłość w komunikacji poczas współpracy na linii agencja projektowa a Klient może mieć łagodne skutki - od wydłużenia czasu pracy nad projektem, wykonywania prac od zera i wzrostu częstotliwości powracających poprawek oraz zmian i zgłaszanych uwag. W najgorszych przypadkach spiętrzenie i nagromadzenie się problemow może doprowadzić do niepowodzenia i zaniechania prac nad projektem strony www. Duże znaczenie ma tutaj rola osób odpowiedzialnych za nadzorowanie, kontrolę oraz koordynację prac pomiędzy agencją a Klientem - należy dbać o to aby obustronne ustalenia były jasne, spójne i czytelne a konkrety wynikające z wzajemnej komuniacji pomagały w systematycznym prowadzeniu prac krok po kroku to przodu. Dzięki pozbawionej niedomówień komunikacji jesteśmy w stanie uniknąć wpadek projektowych, które będą powodować powstawanie zwrotek dotyczących zmian oraz poprawek. Dotyczy to w zasadzie każdego etapu prac projektowych nad szablonem strony internetowej. Jeżeli w dużej firmie nad projektem pracuje kilku designerów to ważne aby wspólnym mianownikiem ich języka była osoba menadżera projektu który będzie w stanie synchronizować ich owocną współpracę i w zajemne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.

W odniesieniu do możliwości powstania problemów w procesie projektowym warto również wspomnieć o przypadłościach rzeczy martwych - czyli o wszelkiego rodzaju ograniczeniach związanych z kwestiami czysto technicznymi. Awarie zdarzają się wszędzie i każdemu mogą się przytrafić - a może to dotyczyć nie tylko spraw związanych ze sprzętem czy oprogramowaniem. W przypadku rozciągniętych w czasie dużych projektach skupiających w sobie implementację dużej liczby zróżnicowanych technologii pojawić się może odczuwalna ilość konfliktów funkcjonowania skryptów czy wystąpienie niezgodności kompatybilności różnych wersji stosowanych wtyczek, skryptów i technologicznych rozwiązań. W przypadku stron internetowych często zdarza się że etapy prac są przerwane w czasie, w międzyczasie aktualizowany zostaje silnik systemu CMS strony (Wordpress, Drupal, Joomla i inne) który wymaga resynchronizacji szablonów i innych zmian związanych z updatem. W przypadku autorskich framework'ów na jakich w głównej mierze opiera się firma Exponet Bielsko-Biała tego typu aktualizacje robione są płynnie a synchronizacje wersji związane są raczej w przypadku migracji systemowych.

Kolejnym elementem negatywnie wpływającym na prace nad projektem strony internetowej (design / redesign) jest fakt możliwości wystąpienia lagów realizacji zdefiniowanych w czasie zadań prac zespołu projektowego. Zwłoki w realizacji tasków często pojawiają z przyczyn głównie od nas niezależnych. Podział prac na etapy, rozdrowbnienie zadań zwłaszcza w dużym zespole ludzkim biorących udział w projekcie może skutkować opóźnieniami wynikających z zaległościami czasowymi. W przypadku agencji zajmujących się projektowaniem stron internetowych ludzie tam pracujący często równolegle są zaangażowani w większą niż jeden liczbę projektów - możliwe że któraś z osób mocniej zaabsorbuje się w danym momencie pracą nad innym projektem (np. zbliżający się deadline), i reszta zespołu musi poczekać na podesłanie aktualnych realizacji. Przy estymowaniu godzin prac i planowaniu zadań dobrze jest zatem zrobić sobie wystarczający margines zapasu niezbędnego czasu tak aby płynnie zamykać w czasie zaplanowane etapy prac nad stroną, sklepem czy aplikacją internetową.

Warto przeczytać rownież: