Projektowanie stron internetowych w 2022

  • Autor: Monika
Projektowanie stron internetowych w 2022 roku Jak do tego podejść
Projektowanie stron internetowych w 2022 roku Jak do tego podejść

Dowiedz się, co jest ponadczasowo mile widziane

Projekt Twojej witryny jest ważniejszy dla konwersji niż myślisz. Możesz zastosować każdą taktykę zwiększania konwersji na świecie, ale jeśli Twój projekt strony internetowej wygląda nieciekawie, nie przyniesie Ci wiele dobrego. Design to nie tylko coś, co robią projektanci. Design to marketing. Design to Twój produkt i sposób jego działania. Im więcej dowiedz się o zasadach projektowania stron internetowych, tym lepsze wyniki osiągniesz. Oto kilka skutecznych zasad projektowania stron internetowych, które powinieneś znać i przestrzegać w 2022 roku.

Strony internetowe a ich Hierarchia wizualna

Wyraziste efekty wizualne przyciągają uwagę. Hierarchia wizualna to jedna z najważniejszych zasad dobrego projektowania stron internetowych. To kolejność, w jakiej ludzkie oko postrzega to, co widzi. Niektóre części Twojej witryny są ważniejsze niż inne (formularze, wezwania do działania, propozycja wartości itp.) i chcesz, aby przyciągały one więcej uwagi niż mniej ważne części. Zadaj sobie pytania: Jeśli menu Twojej witryny zawiera 10 pozycji, czy wszystkie są równie ważne? Gdzie użytkownik ma kliknąć? Zwiększ widoczność ważnych linków które zawierają twoje strony internetowe. Hierarchia nie bierze się wyłącznie z rozmiaru. Na przykład wiele platform sprzedażowych uwydatnia przyciski wezwania do działania „Dodaj do koszyka” i „Kup teraz”, używając koloru – tym samym podkreślając ich znaczenie.

Dobór swojego celu biznesowego - Zacznij od tego - Powinieneś uszeregować elementy na swojej stronie internetowej w oparciu o cel biznesowy. Jeśli nie masz konkretnego celu, nie będziesz wiedział, jaki priorytet ustawić. W tym celu możesz wykonać następujące ćwiczenie: surfuj po Internecie i świadomie klasyfikuj elementy w wizualnej hierarchii. Następnie spójrz na swoją stronę. Czy coś ważnego (tj. kluczowe informacje, których szukają odwiedzający) jest zbyt nisko w hierarchii? Uczyń to bardziej widocznym, a już Twoje strony internetowe wiele na tym zyskają. Nie zapomnij o prawie Hicka - Prawo Hicka to teza mówi, że z każdym dodatkowym wyborem wydłuża się czas potrzebny na podjęcie decyzji. Doświadczyłeś tego niezliczoną ilość razy w restauracjach. Menu z ogromnymi opcjami utrudnia wybór obiadu. Gdybyś miał dwie opcje, podjęcie decyzji zajęłoby znacznie mniej czasu. Jest to podobne do paradoksu wyboru – im więcej wyborów dajesz, tym łatwiej nie wybierać niczego. Obie zasady wchodzą w grę przy projektowaniu stron internetowych. Im więcej opcji użytkownik ma w Twojej witrynie, tym trudniej z niej korzystać (jeśli w ogóle jest używana). Musimy wyeliminować wybory. Aby stworzyć lepszy projekt strony internetowej, skoncentruj się na wyeliminowaniu rozpraszających opcji w całym procesie projektowania. W erze nieskończonego wyboru ludzie potrzebują lepszych filtrów! Jeśli sprzedajesz ogromną liczbę produktów, dodaj lepsze filtry, aby ułatwić podejmowanie decyzji. Kolejnym prawem które należy wziać pod uwagę projektując strony internetowe jest Prawo Fittsa - Prawo Fittsa stanowi, że czas potrzebny na przejście do obszaru docelowego (np. kliknięcie przycisku) jest funkcją odległości do celu i rozmiaru celu. Innymi słowy, im większy przedmiot i im bliżej się znajduje, tym łatwiej z niego korzystać. Przykładem niech będzie tutaj Spotify – aplikacja ułatwiająca naciśnięcie „Odtwórz” bardziej niż wtedy, gdy chodzi p inne przyciski. W aplikacji na telefon komórkowy umieszczają również przycisk odtwarzania w łatwym do dotknięcia miejscu. Większy nie zawsze znaczy lepszy. Przycisk, który zajmuje połowę ekranu, nie jest dobrym pomysłem i nie potrzebujemy analizy matematycznej, aby to zrozumieć. Mimo to prawo Fitta jest logarytmem binarnym. Oznacza to, że przewidywane wyniki użyteczności obiektu biegną wzdłuż krzywej, a nie prostej. Mały przycisk jest o wiele łatwiejszy do kliknięcia, gdy zwiększy się rozmiar o 20%, podczas gdy bardzo duży obiekt, przy tym samym zwiększeniu rozmiaru o 20%, nie zapewni tych samych korzyści w zakresie użyteczności. Jest to podobne do zasady wielkości docelowej. Rozmiar przycisku powinien być proporcjonalny do oczekiwanej częstotliwości jego używania. Możesz użyć śledzenia myszy, aby zobaczyć, których przycisków ludzie używają najczęściej, a następnie powiększyć popularne przyciski (łatwiejsze do naciśnięcia). Wyobraźmy sobie, że istnieje formularz, który ludzie mają wypełnić. Na końcu formularza znajdują się dwa przyciski: „Wyślij” i „Resetuj” (wyczyść pola). 99,9999% chce nacisnąć „Wyślij”. Dlatego przycisk powinien być znacznie większy niż „Resetuj”.

Strony internetowe jako sztuka

Zasada trójpodziału - Dobrym pomysłem jest użycie obrazów w swoim projekcie. Wizualizacja komunikuje Twoje pomysły znacznie szybciej niż tekst. Najlepsze obrazy są zgodne z zasadą trójpodziału: obraz powinien być podzielony na dziewięć równych części za pomocą dwóch równomiernie rozmieszczonych linii poziomych i dwóch równomiernie rozmieszczonych linii pionowych. Wzdłuż tych linii lub na ich przecięciu należy umieścić ważne elementy kompozycyjne. Używanie pięknych, dużych obrazów przyczynia się do dobrego projektowania stron internetowych. Jeśli Twoje obrazy są ciekawsze, Twoja strona internetowa będzie bardziej atrakcyjna. Prawa projektowanie stron internetowych Gestalt - Psychologia Gestalt to teoria umysłu i mózgu. Jego zasadą jest to, że ludzkie oko widzi przedmioty w całości, zanim dostrzeże ich poszczególne części. Jeśli chodzi o projektowanie stron internetowych, ludzie najpierw widzą całą Twoją witrynę — zanim rozróżnią nagłówek, menu, stopkę i tak dalej. Istnieje osiem tak zwanych praw projektowania gestalt, które pozwalają nam przewidzieć, jak ludzie będą coś postrzegać. Oto, jak każde z nich odnosi się do projektowania stron internetowych: Ludzie grupują rzeczy, które są blisko siebie w przestrzeni. Stają się jednym postrzeganym obiektem. Aby skutecznie projektować strony internetowe, upewnij się, że rzeczy, które nie pasują do siebie, nie są postrzegane jako jedność. Podobnie grupujesz powiązane elementy projektu (menu nawigacyjne, stopka itp.), aby zakomunikować, że tworzą one całość. Strony internetowe grupują razem podobne rzeczy. To podobieństwo może występować w postaci: kształtu, koloru, cieniowania, innych cech. Jak to wygląda w zastosowaniu do projektowania stron internetowych? Na przykład poprzez używanie podobnego projektu dla linków dedykowanych do studiów przypadków, dzięki czemu będą postrzegane jako jedna grupa, z których równocześnie każda wzmacnia się nawzajem.

Strony internetowe a prawo domknięcia

Poszukujemy kompletności. Kiedy obecne są kształty, które nie są zamknięte lub w których brakuje części obrazu, nasza percepcja wypełnia lukę wizualną. Widzimy okrąg i kwadrat, mimo że na takiej grafice żaden z tych kształtów nie istnieje. Bez prawa domknięcia zobaczylibyśmy po prostu różne linie o różnej długości. Jednak prawo domknięcia łączy linie, tworząc całe kształty. Stosowanie prawa domknięcia może uatrakcyjnić logo lub elementy projektu. Strony internetowe a Prawo symetrii - Umysł postrzega obiekty jako symetryczne, formujące się wokół centralnego punktu. Przyjemny percepcyjnie jest podział przedmiotów na parzystą liczbę symetrycznych części. Kiedy widzimy dwa symetryczne elementy, które są niepowiązane, umysł percepcyjnie łączy je, tworząc spójny kształt. Ludzie wolą koncepcje symetryczne od asymetrycznych. Strony inernetowe a Zasada figura-tło - Mamy tendencję do postrzegania obiektów jako linii poruszających się po ścieżce. Grupujemy razem obiekty, które mają ten sam kierunek ruchu i dlatego znajdują się na tej samej ścieżce. Mentalnie ludzie grupują np. podniesione ręce wskazujące gdzieś, ponieważ wszystkie wskazują w tym samym kierunku. W projekcie swojej witryny możesz to wykorzystać, aby skierować uwagę użytkownika na coś (np. formularz rejestracyjny, propozycja wartości itp.). Na przykład, jeśli istnieje szereg kropek, a połowa kropek porusza się w górę, a druga połowa w dół, postrzegamy kropki poruszające się w górę i kropki poruszające się w dół jako dwie odrębne jednostki.

Ludzie mają tendencję do postrzegania linii jako kontynuacji ustalonego kierunku. Kiedy istnieje przecięcie między obiektami (np. liniami), mamy tendencję do postrzegania tych dwóch linii jako dwóch pojedynczych, nieprzerwanych bytów. Bodźce pozostają wyraźne nawet przy nakładaniu się. Istnieją również inne prawa Gestaltu, jednak te omówione powyżej są najlepszymi zasadami przewodnimi przy projektowaniu stron internetowych.

Biała przestrzeń i czysty design - Biała (pusta) przestrzeń to część strony internetowej, która pozostaje „pusta”. To przestrzeń między: grafikami, marginesami, odstępami między kolumnami, odstępami między wierszami tekstu, wizualizacjami. To nie tylko „pusta” przestrzeń — to ważny element projektowania stron internetowych. Umożliwia istnienie znajdujących się w nim obiektów. Ta przestrzeń polega na wykorzystaniu hierarchii informacji, typografii, koloru lub obrazów. Strona bez tej pustej przestrzeni, wypełniona tekstem lub grafiką, może wydawać się zagracona. Zazwyczaj jest to trudne do odczytania. Ludzie zwykle nawet nie zawracają sobie głowy tym, by takimi stronami się zainteresować, dlatego proste strony internetowe są naukowo lepsze. Odpowiednia ilość „pustego” miejsca sprawia, że strona internetowa wygląda „czysto”. Chociaż czysty projekt ma kluczowe znaczenie dla przekazania jasnego komunikatu, nie oznacza to tylko mniejszej ilości treści. Przejrzysty projekt najlepiej wykorzystuje przestrzeń, w której się znajduje. Aby stworzyć przejrzysty projekt witryny, musisz wiedzieć, jak komunikować się jasno, mądrze korzystając z tej przestrzeni. Precyzyjne wykorzystanie białej przestrzeni ułatwia skupienie się na głównym przekazie i wizualizacjach, a treść jest łatwa do odczytania. Ogólnie rzecz biorąc, „pusta” przestrzeń: promuje elegancję i wyrafinowanie, poprawia czytelność, pobudza koncentrację. Efektywne projektowanie stron internetowych i grafika to nie to samo. Ale wiele zasad psychologicznych i projektowych ma zastosowanie do stron internetowych. Możesz zaprojektować świetną stronę internetową, stosując odpowiednie aspekty tych przepisów do swojego układu, typografii i obrazów. Projektuj z myślą o użytkowniku i celach biznesowych. Dobry projekt strony internetowej może zapewnić estetyczne i satysfakcjonujące finansowo wyniki, a jeśli sam nie czujesz się na siłach, aby się tego podjąć – nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.

Przeczytaj także: