Proces projektowania stron internetowych - istotne etapy

  • Autor: Teresa
proces projektowania stron internetowych etapy
proces projektowania stron internetowych etapy

Proces tworzenia projektu strony internetowej - z jak wyglądają etapy prac nad współczesnym projektem.

Proces projektowania stron internetowych z uzględnieniem pełnoekranowych koncepcji całościowej oraz skalowalności projektu warto oprzeć o zasady DD czyli Double Diamond. Medotyka ta zakłada, że proces projektowania wyglądu nowej strony (globalny template jak również szczegółowe projekty wszystkim podrzędnych elementów wykorzystanych na stronie www) warto rodzielić na cztery etapy składowe. Nazwa pochodzi od skrótów literowych takich słów opisujących chronologicznie etapy tworzenia projektu strony: D jak Discover (odkrywaj) - na tym etapie warto odkryć potrzeby zarówno klienta dla którego przeznaczony będzie wykonywany przez nas projekt. Dodatkowo warto zrobić rozeznanie kto, kiedy i gdzie będzie korzystał z produktu internetowego - dzięki temu będziemy mogli obrać prawidłowy kurs myślowy związany z procesem twórczym. Po zebraniu informacji i niejakim prześwietleniu potrzeb zarówno dostawcy jak i odbiorcy publikowanych w internecie naszych produktów webowych będziemy mogli płynnie przejść do kolejnej definicji - mianowicie D jak Define (określ/zdefiniuj). Na tym kroku zajmujemy się sprecyzowaniem i zdefiniowaniem obieranego kierunku działań projektowych. Zdefiniowanie celu projektowego pomoże nam określić jaki wygląd strony internetowej będzie przez nas brany pod uwagę - w kazdym jej aspekcie musi być spójnie przemyślany pod katem zarówno funkcjonalnym, czytelnym jak i spójności identyfikacji wizualnej, która musi stanowić wspólny mianownik filaru percepcji stylu, klimatu oraz estetyki i atrakcyjności wizualnej. Dzięki temu łątwiej będzie nam dobrać odpowiednią, stosowną do branzy kolorystykę, liternictwo oraz lekkość czy też ciężkość przekazu wizualnego. Kolejnym, trzecim etapem naszego poczwórnego Diamentu jest trzecie D jak Develop - czyli etap produkcji strony internetowej, serwisu internetowego jak również sklepy czy aplikacji webowej. Zebrane dane i informacje z poprzednich dwóch kroków są na tym etapie efektywnie wykorzystywane i traktowane jako fundament wytycznych do podejmowanych przez nas działań realizacyjnych. Ostatnim punktem jest czwarte D jak Deliver - czyli etap dostarczenia, udostępnienia i publikacji stron internetowej jako gotowego produktu. Jest to moment kiedy publikowane strony internetowe mogą nie tylko ujrzeć światło dzienne ale także spotkać się z żywym odbiorcą czyli użytkownikiem. W tym momencie zaczyna się integracja i interakcja prodyktu internetowego z doświadczeniem używkownika. Oczywiście jest to również bardzo ważny moment ktory już w początkowej fazie jest nam w staie dostaczyć sporą ilość informacji zwrotych, czyli tzw. feedback - dzięki temu możemy zweryfikować czy jakość naszej pracy odpowiada odbiorcy a informacje wtórne wynikające z ich doświadczeń mogą nam pomóc w dalszej interacji czyli w późniejsztm rozwoju i modyfikacji strony www.

Zobacz również