WCAG - jak dostosować strony internetowe dla osób niepełnosprawnych

  • Autor: Lucjan
strony internetowe dla osob niepelnosprawnych
strony internetowe dla osob niepelnosprawnych

Co zrobić aby nasza strona była dostępna dla osób z niepełnosprawnością

Nasza firma wielokrotnie otrzymywała zlecenia związane z potrzebą dostosowania instniejących stron internetowych pod kątem ułatwienia czy wręcz umożliwienia na korzystanie z nich osobom z niepełnosprawnością. Umożliwienie tej grupie osób dostępu do stron internetowych jest dziś bardzo istotne - ponieważ to obecnie duży odsetek internautów (około 25% użytkowników internetu posiada różnego typu schorzenia które utrudniają im zarówno obsługę jak i np. odczytywanie w łatwy sposób informacji znajdujących się na stronach internetowych). Podstawową zasadą staje się więc konieczność przeprowadzania specjalistycznej optymalizacji stron www, wprowadzajac takie rozwiązania techniczne i technologiczne aby maksymalnie zwiększyć ich dostępność dla w/w osób. Do pewnego momentu o te wymogi opierały się podmioty które miały z góry narzucone takie wymagania stawiane przez różnego rodzaju organizacje nadrzędne, które brało się pod uwagę już na samym początku projektowania stron www. Dotyczyło to głównie stron internetowych różnego rodzaju urzędów, instytucji publicznych, szkół / bibliotek etc. Natomiast świadomość współczesnego marketingu jest na tyle duża, że również firmy komercyjne starają się aby dostęp do informacji związanych z ofertą ich produktów/usług a czasami podstawowych informacji był możliwy również dla osób cierpiących na schorzenia wpływające na ich trudność w korzystaniu z serwisów internetowych. Dotyczy to w głównej mierze osób z wadami wzroku - ludzi niedowidzących jak i całkiem niewidomych oraz z innymi schorzeniami gdzie np. zle dobrane kolory czy rozmiary np. elementów funkcjonalnych stanowią dla nich barierę w obsłudze i korzystaniu ze stron.

Biorąc pod uwagę statystykę, która mówi iż tylko w samym naszym kraju blisko 3 mln osób, to osoby niepełnosprawne (a mowa tu tylko o populacji w wieku od 16 lat) - to można w łatwy sposób zobrazować sobie skalę jak wiele stron, serwisow oraz sklepów internetowych należy pod ich kątem systematycznie dostosowywać. Jeśli chodzi o odsetek internautów z niepełnosprawnością (mniejszą lub większą) to stanowią oni grupę ponad jedną trzecią wszystkich użytkownikow sieci. Dostosowanie warstwy wizualnej i użytecznej stron wywodzi się niejako z UX czyli user experience, która to dziedzina brała pod uwagę naukowe i empiryczne podeśjcie to tego jak projektować strony internetowe aby zwiększyć ich użyteczność oraz ułatwić obsługę. Już wcześniej specjaliści starali się opracować zestaw reguł, które należy stosować podczas projektowania stron www, tak aby brać pod uwagę wygodę dla przyszłego użytkownika. Zaczęto więc podobne reguły stosować i wykorzystywac w szerszym zakresie, a dzięki wykorzystaniu prostych narzędzi i metod można w łatwy sposób tak wpłynąć na działąnie strony aby możliwie najmocniej dopasować ją pod kątem użyteczności dla osób niepełnosprawnych.

Jak dostosować strony internetowe na potrzeby ludzi niepełnosprawnych?

Aby dobrze i mądrze dostosowywać strony internetowe pod kątem osób z niepełnosprawnością warto zaznajomić się z trudnościami i wyzwaniami, które przed nimi stoją na co dzień a także zapoznać się ze sposobem w jaki one zwykle posługują się komputerem czy korzystają z internetu. Można tu podać przykład internautów niewidomych dla których świetną alternatywą i rozwiązaniem są przeglądarki z syntezą mowy czyli "czytające". Wiele typowych przeglądarek posiada na dzień dzisiejszy sporą ilość dedykowanych wtyczek, które posiadają takie funkcjonalności. Osoby niedowidzące korzystają z programów, które są w stanie syntezować w formie mowy teksty pisane na stronach, większym natomiast ograniczeniem jest interpretacja treści które znajdują się na grafice. Inne typowe wady stron internetowych które utrudniają ludziom korzystanie z nich to np. za małe rozmiary czcionek, nieczytelność szablonu (zagracenie), czy dobieranie kolorów o małym kontraście (np. osoby chore na daltonizm i inne).

Web Content Accessibility Guidelines

To lista wytycznych i zasad które mają wpływ na dostępność stron internetowych przez osoby niepełnosprawne. Dzięki nim programiści, graficy oraz designerzy pracujący w firmach, które zajmują się w sposób profesjonalny projektowaniem stron internetowych, są wstanie w sposób naukowy podejść do tej problematyki i wykorzystać gotowy zbiór informacji pozwalający na zwiększenie dostępności serwisów www (Accessibility).

Inicjatywa W3C posiada status normy międzynarodowej - w wyniku tych norm powstała lista wytycznych i wskazówek z których wynikają zasady optymalizacji. W skład tych zasad wchodzi kilka zasad związanych z takimi kwestiami dotyczącymi stron internetowych jak: percepcja (postrzeganie i interpretacja), stopień funkcjonalności (czyli dostępność stron internetowych i dobre praktyki), kolejnym aspektem jest zrozumiałość i rzetelność. To są główne filary zasad według WCAG, które powinny być brane pod uwagę w czasie procesu projektowania stron www. Jeśli chodzi o zasadę percepcji to wynika z niej fakt, że istnieje potrzeba przedstawienia internautom treści w dostępnej i czytelnej formie. Dotyczy to zarówno materiałów tekstowych (i ich czytelności) jak również elementów funkcjonalnych interfejsu użytkownika. Percepcja ma tu odniesienie do intuicyjnego odnalezienia elementów funkcjonalnych i funkcyjnych (w tym nawigacyjnych). Z punktu widzenia funkcjonalności należy brać pod uwagę to aby wszystkie dynamiczne i aktywne elementy strony (menu, nawigacja, przyciski, formularze) były funkcjonalne czyli posiadały jakąś użyteczność i działanie. W aspekcie trzecim czyli zrozumiałości chodzi o to aby forma publikowanym i przekazywanych informacji była czytelna i jasna w odczycie i zrozumieniu. Rzetelność natomiast polega na tym aby teksty posiadały wartość merytoryczną oraz techniczną poprawność.

Zobacz również: